Last Update 25 Jan 2017 

Besoekers / Visitors

Hit Counter

 

 

 

Villieria Tennis Klub, Moot, Pretoria

 

Liga ~ Sosiaal

 

Lidmaatskap Vorm vir 2017

____________

 

 

Villieria Tennis Club, Moot, Pretoria

 

League - Social

 

Membership Form for 2017 

____________

 

Die Villieria tennisklub is in 1948 gestig en het onlangs sy 65 jarige bestaan gevier.

 

Benewens tennis, reël die klub ook heelwat ander aktiwiteite soos staptoere en spesiale toernooie.  Die lede van die klub is soos ‘n groot familie wat daarvan hou om sosiaal te verkeer en hou dikwels na tennis op ‘n Saterdag ‘n bring en braai .

Die klub is in die proses om ‘n beginnersklub te stig om mense uit te nooi wat in tennis belangstel maar wat geen ondervinding het nie.

 

 

The Villieria tennis club is founded in 1948 and has recently celebrated its 65th year.  The club currently has 46 members who are actively involved in all the activities that the club offers.  Apart from tennis, the club also organises several other activities such as hiking and special tournaments.  The members of the club are like a big family and often have braais after tennis on a Saturday.

The club is in the process of starting a beginners club to invite persons who are interested in playing tennis but who have no experience.

 

 ______________________________________________________________________________